Wil jij de verschillen ook weten?

De kennis en het gebruik van shockwave therapie door fysiotherapeuten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. En dat is niet voor niets. De effectiviteit van shockwave therapie is namelijk goed onderzocht en wetenschappelijk bewezen. Maar ook in de praktijk laat shockwave zich gelden; wanneer conservatieve therapie faalt, blijkt shockwave therapie vaak wel een effectief behandelmiddel.

Misschien heb jij als shockwave geïnteresseerde al verschillende termen gehoord en vraag je je af wat ze betekenen, wat de verschillen zijn en wat dat betekent voor jouw therapie? Dit blogartikel geeft antwoord op jouw vragen!

Dit artikel vergelijkt de ‘radiale’ en ‘gefocusseerde’ shockwave therapie.

We leggen de verschillen graag aan je uit, zodat je de specifieke kracht van elke vorm optimaal kunt benutten.

Alhoewel gefocusseerde shockwave therapie (FSWT) in verreweg de meeste wetenschappelijke publicaties is gebruikt, zien we in toenemende mate ook publicaties van met radiale shockwave therapie (RSWT) uitgevoerde behandelingen.

FSWT is de oorspronkelijke vorm van shockwave. RSWT is een jonger, wordt opgewekt met een goedkopere techniek en is daardoor economisch aantrekkelijker om mee te starten. Verreweg de meeste fysiotherapeuten werken met RSWT. Er is wel een verandering gaande, steeds meer praktijken combineren de voordelen van beide technieken.

RSWT en FSWT zijn essentieel verschillend en daardoor ook aanvullend. Steeds meer praktijken combineren de voordelen van beide technieken.

De 6 belangrijkste verschillen tussen RSWT en FSWT

FSWT heeft een vaste afstand tussen de behandelkop en de focale zone. Deze is per fabrikant en per model verschillend. Bij de apparatuur van marktleider Storz Medical bedraagt die afstand 3 tot 6 cm. Plaats je de behandelkop direct op de huid, dan vallen weefsels tussen 3 en 6 cm diep in de therapeutische zone. En dat is net het gebied waar de werking van RSWT afneemt of afwezig is. FSWT is dus de enige vorm voor diepere laesies.

Weefsels tussen 0 en 3 cm diepte kunnen ook met FSWT worden behandeld. Hiervoor plaatst men een ‘standoff’ voor de behandelkop. Door de juiste dikte van de standoff te kiezen (1 of 3 cm) kun je de diepte van het therapeutisch gebied kiezen.

2. De prikkelkarakteristieken van RSWT en FSWT verschillen

FSWT wordt gezien als de ‘echte’ en oorspronkelijke shockwaveprikkel, gekenmerkt door een heel korte golflengte van 1,5 mm. RSWT kent golflengtes 1.500 tot 15.000 mm, dus minimaal 100 keer zo lang. Daarmee hebben radiale golven meer de karakteristiek van drukgolven dan van shockwaves. In engelstalige landen spreekt met bij RSWT dan ook van Pressure Wave Therapy of tegenwoordig van Extracorporeal Pulse Activating Therapy (EPAT) Dat dit in het lichaam een ander effect heeft laat zich raden. Desondanks lijken de klinische effecten grote overeenkomsten te hebben bij indicaties die voor beide vormen gelden, met een grotere successcore voor FSWT.

3. Hoge intensiteiten in diepte mogelijk

Als medium en hoge energiedichtheden worden gevraagd, kan FSWT die leveren. Zelfs in de diepte, met minimale belasting van meer oppervlakkig gelegen weefsels. Deze karakteristiek was vooral bij nierstenen van belang, waarbij met 1000 maal hogere intensiteiten wordt gewerkt dan bij musculoskeletale indicaties. Toch is het ook bij orthopaedische indicaties soms een hoge intensiteit nodig. Bij diepere lokalisaties en bij calcificaties, alsook bij non-unions (niet consoliderende botbreuken) zijn hogere intensiteiten nodig die alleen met FSWT gehaald worden.

4. FSWT slaat de oppervlakte over

 

Bij focussed shockwave therapie (FSWT) penetreert een brede bundel van lage densiteit de huid, die convergeert en in het focuspunt en tot een maximale energiepiek komt. De patiënt ervaart aan de oppervlakte weinig sensaties. Vooral in de diepte, in de laesie, ervaart hij tijdens de behandeling een toenemend intensief gevoel dat soms pijnlijk is. Bij RSWT heeft de bundel juist aan de oppervlakte de piek intensiteit, worden huidafferenten maximaal geprikkeld en ervaart de patiënt een scherpe sensatie en soms pijn in de (onder)huid.

5. De effecten op cel-, weefsel- en patiëntniveau worden momenteel onderzocht

Men wil tot een beter begrip komen van de werkingsmechanismen van zowel radiale als gefocusseerde shockwaves. Momenteel is de consensus dat FSWT vooral op celniveau aangrijpt, waar RSWT met zijn ‘trage’ drukgolf meer op structuur- en weefselniveau werkt. Dat verklaart ook waarom shockwave experts steeds meer de combinatie zoeken van beide behandelvormen binnen een zitting. Bij veel orthopedische indicaties wil men immers via een stimulering van de celwerking de regeneratie stimuleren (FSWT). Terwijl het aangrijpen op weefselniveau met RSWT past binnen de fysiotherapeutische denken in functionele units om apart van het lokale herstelproces veel meer de totale regio of zelfs lichaamsdeel bij het herstel te betrekken. Hypertoniën, collageen- en bindweefselstructuren zoals de spier- pees- en lichaamsfascia kunnen effectief met RSWT worden beïnvloed en behandeld. Ook triggerpoints zijn met RSWT aan te pakken om een direct effect te bewerkstelligen.

6. RSWT kent een verscheidenheid aan applicatoren

Naast de standaard behandelkopjes kunnen de drukgolven gecombineerd worden met vibraties, waarmee de weefsel beïnvloeding verder toeneemt. De D-Actor is inmiddels ook in Nederland een veelgebruikte standaard accessoire. Op het terrein van applicatoren vindt veel ontwikkeling plaats, om daarmee de toepassing van RSWT zo specifiek mogelijk te maken voor diverse weefsels en regio’s. Zo heeft Storz Medical recent speciale fascia en spine applicatoren ontwikkeld, voor de behandeling van fascia en triggerpoints en behandeling van paravertebale musculatuur.

Conclusie

RSWT als FSWT hebben hun specifieke indicaties en hebben daarin een bepaalde overlap, vooral bij aandoeningen tot 4 cm diepte met een relatief lage intensiteit. Wetenschappelijk onderzoek toont voor beide vormen hoge successcores, waarbij de combinatie van RSWT en FSWT een hogere tevredenheid geeft.

FSWT stimuleert vooral op celniveau; RSWT grijpt meer aan op weefselniveau.

Shockwave geeft jou als fysiotherapeut behandelmogelijkheden die nieuwe patiënten aan jouw praktijk bindt!

Raf Verwasch

Raf Verwasch is een van de eerste muskuloskeletaal therapeuten in Nederland afgestudeerd als “Master in de Muskuloskeletale therapie”.

Hij studeerde aan de Vrije Universiteit van Brussel aan de faculteit geneeskunde als Master of Science in de Muskuloskeletale therapie. De opleiding in Nederland vond plaatst aan de SOMT in Amersfoort. Op dit moment is de SOMT een van de toonaangevende opleidingsinstituten maar ook polikliniek voor alle facetten met betrekking tot het musculo-skeletale systeem.

Gratis Advies

Bij Mediraf Medische Shockwave Therapie en Complementaire zorg wordt bepaald op welke manier uw klachten behandeld kunnen worden. De bron van uw pijn wordt achterhaald, waarna een geschikt behandelplan zal worden gemaakt.

Heeft u één van deze klachten, dan kan shockwave therapie een oplossing zijn!

Tennisarm of tenniselleboog klachten

Een tenniselleboog of tennisarm of epicondylitis lateralis is een aandoening die niet alleen bij tennissers voorkomt. Er zijn verscheidende repeterende bewegingen waarbij een tennisarm kan ontstaan.
zoals Een tenniselleboog wordt veroorzaakt door overbelasting, dus ook bijvoorbeeld na zwaar handwerk poetsen of tillen.

Symptomen
van de elleboog op de plaats waar de strekkers Een tenniselleboog veroorzaakt pijn aan de buitenzijde van de pols en de vingers aanhechten op de buitenzijde van de bovenarm. De pijn kan uitstralen naar de onderarm of de hand, en soms naar de schouder. Bij belasting van de polsstrekkers, zoals knijpen. wringen of iets oppakken, neemt de pijn toe.

Shockwave behandeling
Tijdens de intake wordt een anamnese afgenomen, een onderzoek Na het stellen van de juiste echografisch onderzoek om uw elleboogklacht goed in beeld te krijgen. er ook ondersteunende diagnose wordt samen met u een behandelplan besproken.Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om dit te herstellen en de pijn afneemt. Het is dus een manier om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te prikkelen.

Shinsplint (scheenbeen klachten, of scheenbeenvliesklachten)

Shinplints of tegenwoordig ook wel genoemd het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS)

Symptomen

1. Stekende pijn vooral uitstralend vanuit het midden van uw scheenbeen
2 drukken op deze plek is zeer pijnlijk
3. irritatie aan de binnenzijde van het scheenbeen
4. mogelijke zwelling en roodheid aan de binnenzijde van het scheenbeen of onder het scheenbeen
5. hardlopen is niet mogelijk vanwege de pijn
6. scheenbeenspier kan hard aanvoelen

Oorzaak
Shin splints wordt altijd veroorzaakt door overbelasting Dit kan komen door
1, over-pronatie
2. slechte ondersteuning van de voetboog
3. disbalans tussen kuitspier en vooronderbeenspieren
4. te veel en vaak op harde ondergrond gelopen terwijl de benen hier nog niet voldoende aan gewend zijn
5. plotselinge stevige intensivering van de training
6. te veel gesprongen springen te veel heuvelop gelopen
7. eenzijdige training

Shockwave behandeling
Na een persoonlijk gesprek wordt er een echo gemaakt,waardoor belangrijke conclusies getrokken kunnen worden.Shockwave vergruist eventueel aanwezige kalk verbeterd de doorbloeding door aanmaak van nieuwe bloedvaatjes.Bovendien doet FSWT een beroep op stamcellen en verbeterd de botstructuur.

Zie hieronder een artikel van het UMC Utrecht bij shinsplint.

Sportartsen van het UMC Utrecht proberen een vernieuwende behandeling bij een hardnekkige scheenbeen-blessure. In zijn promotieonderzoek testte Maarten Moen een behandeling met shockwave. Geblesseerde sporters lijken hierdoor sneller te herstellen.
Het ‘mediaal tibiaal stress syndroom’ of ‘shin splints’ komt veel voor bij jonge mensen die veel sporten. Patiënten hebben pijn aan de binnenzijde van het onderbeen bij inspanning en ze hebben drukpijn over de binnenkant van het scheenbeen. De blessure komt veel voor bij hardlopers en bij ‘sprongsporters’ zoals basketballers en volleyballers. Huisartsen en fysiotherapeuten herkennen de blessure vaak niet.
Shockwave-behandeling Tot nu toe bestond voor dit probleem geen goede behandeling. Sportarts Maarten Moen van het UMC Utrecht probeerde bij 42 sporters een nieuwe behandeling. Hij combineerde een opbouwend loopschema met de zogenaamde shockwave-behandeling. Daarbij wordt de pijnlijke plek met luchtdrukstootjes behandeld waardoor het bot sneller herstelt. Patiënten ondergingen vijf sessies van ongeveer tien minuten.
De shockwave-behandeling is afgeleid van het vergruizen van nierstenen. Het idee is dat weefselschade ontstaat, waardoor een helende reactie op gang komt. Dat kan wellicht een langdurige schadeproces een halt toeroepen. Het opbouwende loopschema betekent dat patiënten alleen maar grotere afstanden mogen afleggen als ze een kortere afstand pijnvrij zijn.
Pijnvrij rennen De shockwavebehandeling lijkt een positief effect te hebben. Atleten die alleen via een opbouwende loopschema trainden, waren na gemiddeld negentig dagen hersteld. Atleten die ook de shockwavebehandeling kregen, konden na zestig dagen weer pijnvrij rennen.
Het onderzoek was geen gerandomiseerd klinisch onderzoek waarbij de deelnemers willekeurig één van twee behandelingen toegewezen krijgen. Moen vergeleek patiënten van het UMC Utrecht die de shockwavebehandeling kregen met patiënten uit een ander ziekenhuis die alleen een opbouwend loopschema volgden. Naar aanleiding van Moens resultaten is het UMC Utrecht nu doende een groter onderzoek op te starten.

Achillespeesklachten

Achillespees klachten, tendinopathie zijn pijnklachten in de pees zo’n 2 tot 6 cm boven het hielbeen. Deze blessure komt voornamelijk voor bij beoefenaars van atletiek, tennis, badminton en voetbal, maar ook bij mensen die na lange tijd niet gesport te hebben het sporten weer oppakken. Slijmbeursontstekingen kunnen voorkomen van de slijmbeurs tussen de achillespees en het onderbeen ofvan de oppervlakkige slijmbeurs achter op de hiel.
-pijnklachten in de achillespees die na enkele uren weer verdwijnt
-pijn of een erge vorm van stijfheid bij het opstaan
-pijn of irritatie bij het lopen (zowel bij gewoon wandelen als bij hardlopen)
-mogelijk dat de achillespees wat dikker of gezwollen is of heel aanvoelt
Bij hardlopers komt deze klacht vaak voor als gevolg van overbelasting of slecht schoeisel, maar ook bij mensen die niet veel sporten komt de klacht voor
Een aantal specifieke oorzaken zijn
-verminderde doorbloeding van de pees ten gevolge van veroudering
-verminderde spierkracht, stabiliteit, en flexibiliteit van de kuitspieren
-overgewicht
-meer op de binnenkant van de voet lopen geeft asymmetrische achillespees belasting
-veranderde trainingsintensiteit
-slechte looptechniek
-slecht loopschoeisel

Als u veel last heeft van de achillespees dan kan deze niet alleen ontstoken zijn maar er kan zelfs een hele of gedeeltelijke scheur van de pees ontstaan. Ook is het mogelijk dat er een ontsteking van de slijmbeurs onder de pees aanwezig is. Het gedeelte van de achillespees dat ontstoken is, kan het deel boven de hak zijn maar ook midden in de pees kan een verdikking ontstaan door zwelling.

Een achillespeesontsteking is zeer goed te behandelen met shockwave Tijdens de intake zullen wij nauwkeurig een diagnose stellen door middel van een anamnese, lichamelijk onderzoek en een echografisch onderzoek Met onze echo apparatuur kunnen wij exact bepalen waar uw achillespees ontsteking zich bevindt en of deze te behandelen is met shockwave e shockwave behandeling kunnen wij ook gerichte oefeningen en adviezen meegeven voor een sneller herstel

Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om dit te herstellen en de pijn afneemt. Het is dus een manier om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te prikkelen.

 

Kalk / pijn schouder

Schouderverkalking is vaak goed behandelbaar met shockwavetherapie. Verkalking van een spier is de afzetting van kalk in een spier wat kan leiden tot verbening en botvorming in de spier We noemen dit ook wel calcificatie. Het kan in alle pezen van het lichaam gebeuren. In de schouder worden de pezen van de Rotator Cuff aangetast.

Door een chronische of acute overbelasting kunnen spieren of pezige structuren van de rotator cuff ontstoken raken of beschadigd worden. Dat gebeurt meestal tijdens activiteiten waarbij men de handen boven het hoofd beweegt (bijvoorbeeld schilderen, behangen…) of waarbij een grote trekkracht op het schoudergewricht uitgeoefend wordt door extreme bewegingen zoals bij sommige sporten (bv tennis, zwemmen, basketbal, handbal en volleybal, werpsporten…). Bij felie of langdurige pijn moet u altijd een arts raadplegen.

Mogelijke letsels van de rotator cuff

1. Inklemming van de pezen (impingement). Bij het bewegen van de arm en de schouder moeten de pezen van de rotator cuff in de nauwe ruimte tussen het dak van het schouderblad (acromion) en de bol van de bovenarm (humeruskop) glijden. Wanneer er onvoldoende ruimte is tussen het schouderdak en de schouderkop, kunnen de schouderpezen ingeklemd raken. Deze inklemming doet het peesblad ontsteken, verdikken en in een verder stadium zelfs scheuren. Vaakzijn ook de slijmbeurzen ontstoken (bursitis)
2. (rotator cuff ruptuur)Een peesscheur kan ontstaan door een plotse abnormale belasting (een hevige trekbeweging, kneuzing doorval) of na een schouderluxatie (schouder uit de kom) Meestal ontstaat een rotator cuff scheur geleidelijk aan door ontsteking en verzwakking van de pees door langdurig inklemmen tegen het dak van het schouderblad.
3. Verkalkingen in het peesblad (rotator cuff calcificatie). Schouderpijn kan ook het gevolg zijn van een verkalking in het schouderpeesblad. Deze verkalkingen geven een constante zeurende pijn gedurende jaren. De pijn kan plots extreem erg worden bij uitbreken’ van de verkalking.

Wat zijn de klachten van een kalkafzetting in de schouder? letsels van de rotator-cuff?
vaak telle pijn in de voor- en zijkant van de schouder vaak uitstralend naar de voor- en zijkant van de bovenarm.
De pijn is het ergst als u de arm boven schouderhoogte beweegt (vooral bij bewegingen van 60 tot 120 eld om iets uit een hoge kast te pakken. de was op te hangen, een b op te gooien enzovoorts ook draaien van de arm in zijwaarts geheven stand geeft pijn. Ook ’s nachts kan het pijn doen, vooral als op de schouder ligt.Bewegingsbeperking. Ook de kracht in de schouder kan verminderen .Dikwiils er letsels aan de rotator cuff sprake van een lichte instabiliteit van het schoudergewricht de kop van de meer optimaal op zijn plaats bovenarm zit niet meer optimaal op zijn plaats.

Extracorporale shockwave therapie(ESWT)
Als de verkalking niet spontaan oplost, kan geprobeerd worden om het oplossingsproces te versnellen door met gefocuseerde shockwavetharpie de kalk te vergruizen. Door de shockwavetherapie wordt de doorbloeding gestimuleerd en er wordt een regeneratieproces op gang gebracht door het lichaam zelf, specifiek in de diepte alleen op de aanhechtingsplaats van de pees op het bot De behandeling is niet pijnloos. maar kan direct na de behandeling wel voor pijndemping zorgen. Middels echografie kan het proces in de gaten worden gehouden, tevens dient echografie voor de juiste plaatsbepaling voor de shockwavetherapie.

Hielspoor / fasciosis plantaris

Een hielspoor is een klacht die steeds vaker voorkomt onder de Nederlandse bevolking. De klachten die vaak gepaard gaan bij hielspoor zijn een pijnlijke hiel, moeite met lopen, opstart pijn bij het uit bed komen of bij te lang staan. Hielspoor is vaak ontzettend vervelend omdat het u beperkt in uw dagelijkse gang van zaken. U wordt geconfronteerd met een constante pijn die steeds erger wordt. Vaak is het zo dat mensen ook in rust pijn blijven houden. Houdt u dus rekening met deze klachten en zorg ervoor dat u tijdig contact met ons of uw specialist opneemt. Te lang doorlopen met hielspoor is schadelijk en kan ervoor zorgen dat u langer dan gebruikelijk behandeld moet worden.

Symptomen:

Pijn onder de hiel
Pijn in de hiel of de gehele ondervoet na rust
Pijn bij lopen, de pijn komt vooral voor bij het opstarten en neemt vaak af nadat u bent warmgelopen. Wel blijft u een lichte tot matige pijn voelen tijdens het lopen
De hiel voelt strak of gespannen wanneer u de peesplaat aanraakt in de hiel of onder de voet. Dit is een stress reactie en kan makkelijk verholpen worden met shockwave therapie
De pijn treedt ook vaak op wanneer u aan het autorijden bent. Dit komt doordat u tijdens het autorijden uw voet in een onnatuurlijke houding houdt en daarom dus de hielspoor snel optreedt.
Moeite om lang op een plek te staan, dit komt vaak voor bij mensen die voor hun werk de hele dag recht op moeten staan of mensen die last hebben van overgewicht. Dit kan zorgen voor zeer pijnlijke voeten.

Echografie!!

Het is belangrijk om eerst een echo te maken.De echo laat zien waar de hielspoor zit alsmede de peesplaat ontsteking. Op basis van de echo zal uw verdere hielspoor behandelplan opgesteld.

Shockwave bij hielspoor

Met shockwave therapie kan de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden. Zonder medicatie of chirurgie. Nadat de bron van de pijn en het pijngebied is geïdentificeerd, wordt het letsel blootgesteld aan korte shockwave-pulsen. U hoort een duidelijk tikken en voelt krachtige impulsen in het behandelgebied. Deze impulsen bevorderen de stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. Op die manier wordt het herstelmechanisme van het lichaam gestimuleerd en zal de pijn sterk verminderen.

Slijmbeursontsteking Heup/ Knie/ schouder

Slijmbeursontsteking

Heeft u wel eens van een slijmbeursontsteking gehoord? Dat is, zoals de naam al doet verwachten, een ontsteking aan de slijmbeurs. Maar wat zijn de symptomen van een slijmbeursontsteking? Heeft een patiënt er veel last van? Hoe wordt een slijmbeursontsteking behandeld? Hieronder krijgt u antwoord op al dat soort vragen.

Slijmbeurs

Waartoe dient de slijmbeurs? Het is belangrijk dat te weten om te begrijpen waar het mis kan gaan. De slijmbeurs is een soort kleine holte, gevuld met vocht, dat als een soort smeermiddel tussen het bot en de spier ligt. Zonder slijmbeurs zouden die twee ruw over elkaar heen moeten wrijven, met alle negatieve gevolgen van dien. Dankzij de slijmbeurs kunnen spieren en botten soepel bewegen zonder elkaar in de weg te zitten.

Slijmbeursontsteking

Wanneer een slijmbeurs ontstoken raakt, val de smerende functie ervan weg. De frictie tussen bot en spier die daardoor ontstaat, voelt onprettig. Daarnaast doet de ontsteking zelf ook goed zeer. Dat maakt een slijmbeurs ontsteking een vervelende aandoening voor de patiënt.

Slijmbeursontsteking Symptomen

De symptomen van een slijmbeursontsteking zijn voor een huisarts relatief eenvoudig te herkennen. De symptomen hangen af van de precieze locatie van de ontsteking, maar over het algemeen wordt de bewegingsvrijheid flink beperkt. Met name bewegingen waarbij een gewricht maximaal moet strekken of draaien doen zeer. Het gewricht zelf voelt gezwollen en pijnlijk aan.

Slijmbeursontsteking Oorzaak

De oorzaak van een slijmbeurs ontsteking is bijna altijd overbelasting. De schouder loopt bijvoorbeeld een verhoogd risico wanneer u veel werk boven uw hoofd uitvoert, zoals schilderen. Overbelasting is altijd het gevolg van chronisch te veel hooi op uw vork nemen; een slijmbeursontsteking treedt nooit zomaar op. Herhaalde bewegingen waarbij het gewricht maximaal wordt belast, zijn een notoire oorzaak van een slijmbeursontsteking.

In opmars

Komt een slijmbeursontsteking vaak voor? Nee, niet bijzonder vaak, maar de aandoening is wel in opmars. Dat geldt ook voor vele andere aandoeningen met chronische overbelasting als oorzaak. Neem daarom de symptomen serieus, ook als die niet zo erg lijken te zijn. Een bezoekje aan de huisarts kost u weinig tijd en geld en kan u veel leed besparen.

Slijmbeursontsteking Behandeling

Zoals bij alle aandoeningen die door overbelasting worden veroorzaakt, laat een slijmbeursontsteking zich het best behandelen met rust. Het overbelaste deel van uw lichaam heeft tijd nodig om te genezen en de ontsteking te bestrijden. Helaas kan dat proces veel pijn veroorzaken, mede doordat een overbelastingsaandoening maar traag herstelt. Uw huisarts kan u een injectie geven om de kloppende pijn wat te onderdrukken.

Slijmbeursontsteking Preventie

Het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’ is onvolprezen in de medische wereld. Sommige aandoeningen, zoals een griepje, trekken relatief snel weer weg en zijn dus niet zo problematisch voor de patiënt. Aandoeningen als een slijmbeurs ontsteking zijn andere koek. Niemand heeft immers trek in een genezingsproces dat meer als een sleur dan daadwerkelijk herstel voelt. Gelukkig is een slijmbeursontsteking te voorkomen als u goed naar het lichaam luistert. Wanneer er alsmaar meer pijn uitstraalt van uw gewrichten naar de rest van uw lichaam, kunt u het best even naar de huisarts gaan. Wie weet constateert die niets, maar voor hetzelfde geld bent u hard op weg naar een slijmbeurs ontsteking. Probeer daarnaast de belasting op een risicolopend lichaamsdeel te verlagen. Staat u de hele dag? Gaat u dan eens zitten. Zit u de hele dag? Ga dan eens staan.

Slijmbeursontsteking en Shockwavetherapie

Sinds kort bestaat er een nieuwe behandelmethode voor overbelastingsaandoeningen zoals een slijmbeurs ontsteking: shockwavetherapie. Dat klinkt wellicht heel futuristisch, maar het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Shockwavetherapie richt zich direct op de slijmbeurs ontsteking, waardoor de behandeling veel effectiever dan traditionele behandelmethodes is. De slijmbeurs ontsteking wordt als het ware ‘belaagd’ door trillingen. Daardoor krijgt het lichaam een impuls het herstel te versnellen. De precieze wetenschap is vanzelfsprekend ingewikkelder, maar de resultaten liegen er niet om. Veel mensen hebben baat bij shockwavetherapie, ook bij andere ontstekingen dan een slijmbeurs ontsteking. Shockwavetherapie kan soelaas bieden aan patiënten die al langere tijd lijden onder een slijmbeurs ontsteking, maar ook aan patiënten die er pas last van hebben gekregen. Wij raden u aan contact met ons op te nemen, zodat we u uitgebreid te woord kunnen staan en eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Knie / Duim artrose

Knie / duim artrose

Artrose, is algemeen bekend als gewrichtslijtage ontstaan door ouderdom. Niets is minder waar, gewrichtsartrose wordt veroorzaakt door andere factoren. Knie artrose of artrose in het algemeen is een reumatische aandoening die in principe op zichzelf voorkomt, maar kan ook ontstaan na een val of een gewrichtsontsteking. Bij artrose gaat het kraakbeen in kwaliteit achteruit, hierdoor wordt het dunner en zachter. Artrose is wat we noemen een chronische aandoening die in alle gewrichten voor kan komen. Er zijn wel enkele gewrichten waar artrose vaker voorkomt, zoals artrose nek, artrose onderrug, knie artrose, artrose heupen, artrose handen en artrose voet. De pijn wordt geleidelijk erger en wordt over het algemeen niet beter.

Knie Artrose oorzaak

Zoals gezegd komt knie artrose het meeste voor en in vele gevallen aan beide knieën. Er is onderzocht dat na een meniscus operatie 75% kans bestaat dat er knie artrose ontstaat. Er zijn nog andere oorzaken dan na een operatie, te denken valt aan;

 • Sportblessures, waaronder contactsport een hoge risicofactor is. Overbelasting bij sport is ook een risicofactor voor artrose in de knie.Vooral terugkerende overbelasting of belasting na een blessure spelen bij de kans op artrose een grote rol. Duursporten waarbij de knie extra belast wordt, zoals voetballen, lange afstand rennen, tennissen, geven ook een verhoogd risico op artrose knie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de bekende voetbalknie.
 • Stand afwijkingen van de knieën. Bijvoorbeeld een O-stand, of X-stand van de knieën kan leiden tot eerdere artrose in het gewricht.
 • Niet alleen een hoger lichaamsgewicht maar ook bepaalde beroepen waarbij veel op de knieën gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld parketleggers en stratenmakers, zijn risicofactoren.
 • Ontsteking in de knie, bijvoorbeeld bij reuma.
 • Een botbreuk.
 • Een beschadigde meniscus.
 • Zwakte in de kniebanden of ontbreken van een kruisband door een trauma.
 • Erfelijke aanleg. In sommige families komt artrose meer voor en leidt tot vervroegde artrose in de knie.

Knie / Duim atrose symptomen

Pijn in de knie is voor de meeste mensen het belangrijkste symptoom van knie artrose. Deze pijn treedt aanvankelijk op bij het starten van bewegen en bij langdurig belasten; de pijn neemt vaak toe naarmate de dag vordert. In latere fasen is er ook pijn in rust en nachtelijke pijn. Stijfheid bij knie artrose is meestal startstijfheid, die na enkele minuten verdwenen is. Aan de gewrichtsranden kunnen benige zwellingen (osteofyten) worden gepalpeerd, die gevoelig zijn bij druk als gevolg van knie artrose. Naast benige zwelling kan er sprake zijn van wekedelenzwelling of intra-articulaire zwelling (hydrops of synovitis).

Bij knie artrose bevindt de pijn zich meestal in en rondom de knie, maar soms kan de pijn ook gelokaliseerd zijn in het bovenbeen of de heup. Bij pijn in de knie is ook een aantal klinische factoren voorspellend voor de ernst en aanwezigheid van radiologische artrose. Bij knie artrose zijn deze factoren: leeftijd ouder dan 50 jaar, ochtendstijfheid van minder dan 30 minuten, crepitaties bij bewegingsonderzoek, gevoeligheid van de benige structuren, benige verbreding van het kniegewricht en de afwezigheid van een verhoogde temperatuur in het kniegewricht.

Een ander kenmerk van knie artrose is het ontstaan van bewegingsbeperkingen van het gewricht. Daarnaast kunnen door toenemende destructie van de gewrichtsstructuren stands veranderingen ontstaan, zoals een o- of x-stand van de knie. Deze stands veranderingen kunnen leiden tot klachten van instabiliteit.

Knie /Duim artrose behandelplan

Bij de eerste afspraak vindt een intake plaats. In deze intake wordt een anamnese afgenomen, een lichamelijk- en echografisch onderzoek verricht om uw knie artrose goed in beeld te krijgen. We hebben zeer positieve resultaten met de shockwave therapie voor behandeling van uw knie artrose. Neem daarom direct contact met ons op voor het maken van een afspraak voor knie artrose.

Frozen Shoulder

Frozen Shoulder

Een frozen shoulder is letterlijk een bevroren schouder. De frozen shoulder, is een aandoening waarbij het gewrichtskapsel verdikt en verschrompeld is. De beweeglijkheid van het schoudergewricht wordt daardoor ernstig beperkt. De incidentie van frozen shoulder komt voor bij 2%-5% bij de nederlandse bevolking. Bij vrouwen tussen de 40-70 jaar komen de meeste schouderklachten voor op basis van een frozen shoulder. Mensen die diabeet zijn, hebben een verhoogd risico op een frozen shoulder. Met name aan de niet- dominante zijde wordt het geconstateerd. De frozen shoulder kan tot wel 12 -18 maanden duren.
Oorzaak Frozen Shoulder

Over de exacte oorzaak van een frozen shoulder is de medische wetenschap niet geheel duidelijk. Men weet niet precies wat de oorzaak is. Er zijn wel veel theorieën die een frozen shoulder kunnen veroorzaken.

Met een onderliggend ontstekingsproces, zoals een kapselontsteking, of een slijmbeursontsteking. Vaak ziet met een verkalking in een van de pezen rondom het schoudergewricht. Hetgeen niet per definitie hoeft te betekenen dat het de oorzaak is van een frozen shoulder. Het kapsel in het frozen shoulder wordt langzaam dikker en trekt samen. Hierdoor wordt de beweeglijkheid in het schoudergewricht stijver en minder beweeglijkheid
Een bevroren schouder kan zich ook ontwikkelen na een langdurige bewegingsbeperking als gevolg van een (minimaal) trauma (bijvoorbeeld een val)
Een lange tijd van immobilisatie (bijvoorbeeld na botbreuken) of een operatieve ingreep in het schoudergewricht
Repeterende belasting waarbij er langdurige eenzijde handelingen worden verricht, bijvoorbeeld met werk of in de sport.

Symptomen Frozen Shoulder

De klachten bij een frozen shoulder ontwikkelt zich langzaam en geleidelijk. De pijn is zeurend tot stekende pijnklachten bij bewegingen. In het dagelijks leven worden bewegingen meer beperkt. Bovenhandse bewegingen zijn moeilijk mogelijk en erg pijnlijk. Heffen en tillen zijn pijnlijk en beperkt. Aan- en uitkleden is pijnlijk en autorijden kan erg beperkend zijn. Er zijn drie stadia bekend bij een frozen shoulder.

Het behandelplan

Bij de eerste afspraak vindt er een intake plaats. In deze intake wordt een anamnese afgenomen, een lichamelijk- en echografisch onderzoek verricht om uw schouder goed in beeld te krijgen. Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om dit te herstellen en de pijn afneemt. Het is dus een manier om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te prikkelen.

Peesontsteking

Peesontstekingen

Pezen zijn de staalkabels van ons lichaam. Ze houden onze botten en spieren met elkaar in verbinding en ze zorgen dat we onze ledematen kunnen bewegen. Zonder pezen zouden we als een marionet met doorgeknipte touwtjes zijn. Helaas kan alles aan het lichaam stukgaan. Botten breken, spieren verslappen en pezen kunnen ontstoken raken. Deze tekst gaat dieper in op dat laatste. Wat houdt een peesontsteking in? Hoe loopt u een peesontsteking op en hoe wordt zo’n ontsteking behandeld?

Verschijningsvormen peesontsteking

Een peesontsteking kunt u in feite over het hele lichaam oplopen. Er bevinden zich in uw lichaam immers pezen in uw knieën, ellebogen, handen, voeten, nek, borst en op nog tientallen andere plaatsen. Er is echter een aantal pezen dat vaker ontstoken raakt dan andere pezen. Een peesontsteking in de schouder is allesbehalve zeldzaam, maar een ontsteking van de pees in de elleboog en de hand komen het vaakst voor. In de regel moeten dus vooral de ledematen het ontgelden. Ontstekingen van pezen die dieper in het lichaam liggen, komen niet al te vaak voor.

Oorzaken peesontsteking

Zoals net is beschreven, is de boosdoener zo goed als altijd overbelasting. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn behoorlijk zeldzaam. Veel mensen hebben helemaal niet door dat ze hard op weg zijn naar een peesontsteking. Vooral kantoormedewerkers en mensen die veel moeten typen, lopen gevaar. Typen en klikken met de muis zijn namelijk behoorlijk inspannende bewegingen, maar slechts weinigen zijn zich daarvan bewust.

Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om dit te herstellen en de pijn afneemt. Het is dus een manier om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te prikkelen.

Mortons neuroom

Wat is een Mortons neuroom?

Morton’s neuroom is verdikking van de zenuw in de voet. Deze zenuw geeft gevoel in de voet. Deze gevoelszenuw loopt van tussen de kopjes van de middenvoetsbeentjes door. De meest voorkomende plek is tussen de derde en de vierde teen.

Voorbeelden van oorzaken een Mortons neuroom?

Waarom er een verdikking precies ontstaat tussen deze tenen is onbekend, maar gedacht wordt aan steeds terugkerende kleine beschadigingen aan de zenuw. Een eventuele oorzaak van de aandoening is dat de zenuw even klem komt te zitten tussen de kopjes van de middenvoetsbeentjes. Er zijn echter wel riscio factoren bekent bij een mortons neuroom namelijk:

 • (te) smalle schoenen
 • Sporten waarbij (te) smalle schoenen gebruikt worden
 • Vaker bij vrouwen
 • Belastende sporten voor de voeten
 • Afwijkingen in de voet.

 

Symptomen

Meeste mensen met een mortons neuroom ervaren pijnklachten. Zoals hierboven al genoemd is komt de klacht meeste voor tussen de 3e en de 4e teen. Naast de pijn treed er vaak ook een uitstraling op richting de tenen en/of een zenuwachtige pijn (brandend, elektrische, of een doof gevoel rondom de 3e en de 4e teen.

Behandeling bij een Mortons neuroom?

Een behandeling voor mortons neuroom begint bij de shockwave specialist Mediraf met een intakegesprek en echografisch onderzoek. Na het intakegesprek en echografisch onderzoek zullen wij met u een behandelplan afspreken voor uw klachten. De echo laat zien de mate van de zenuw verdikking zien.Een klacht staat namelijk niet altijd op zich maar kan ook te maken hebben met andere factoren die uw klachten kunnen beïnvloeden. De shockwave zorgt voor ingroei van nieuwe haarvaatjes, ze stimuleren de stofwisseling en verbeterd de bloedcirculatie.

Chronische rug en nekklachten

de Spine-actor een onderdeel van de shockwave Therapie zorgt voor ontspanning en rekking van de spieren.

Heeft u andere klachten?

Heeft u andere klachten? dan de genoemde klachten laat het ons weten en wij gaan kijken of wij u kunnen helpen!

Submit question!